גרף מדדי ת''א

ת''א 25
ת''א 100
ת'א בלוטק 50
  סך מחזור (מ.ש''ח): 5,354.64
% שינוי שער מדד
-0.23%  1,689.87 ת"א 35
-0.27%  1,754.03 ת"א 125
-0.24%  553.87 ת"א גלובל בלוטק
   05/08/21
17:31