גרף מדדי ת''א

ת''א 25
ת''א 100
ת'א בלוטק 50
  סך מחזור (מ.ש''ח): 1,185.82
% שינוי שער מדד
0.10%  1,511.14 ת"א 35
-0.01%  1,368.52 ת"א 125
-0.33%  358.81 ת"א גלובל בלוטק
   17/01/19
17:24