גרף מדדי ת''א

ת''א 25
ת''א 100
ת'א בלוטק 50
  סך מחזור (מ.ש''ח): 1,540.31
% שינוי שער מדד
-0.56%  1,528.47 ת"א 35
-0.63%  1,377.60 ת"א 125
-0.21%  379.07 ת"א גלובל בלוטק
   21/06/18
17:28