ת"א 35 1,688.49 ת"א 125 1,618.79 ת"א גלובל בלוטק 384.71 דאו ג'ונס 28,135.38 נאסד"ק 8,734.88 דולר 3.4822 אירו 3.8900
16:24,15/12 -0.18% 16:24,15/12 -0.12% 16:24,15/12 -0.57% 00:14,13/12 +0.01% 00:16,13/12 +0.2% 14:58,13/12 +0.16% 14:58,13/12 +0.19%
נגישות English
תאריך הדפסה:
15/12/2019    19:51   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

לא נמצאו נתונים


תקופה:  

דוח מאזן

2018 2017 2016 2015 2014
סך המאזן  4,545,000.00   5,597,000.00   37,510,000.00   39,181,000.00   40,777,000.00 
רכש קבוע  1,000.00   1,000.00   5,131,000.00   5,620,000.00   5,559,000.00 
הון עצמי  -230,000.00   730,000.00   838,000.00   131,000.00   -210,000.00 
רכוש  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
התחייבות לזמן ארוך  3,063,000.00   3,683,000.00   22,072,000.00   25,047,000.00   27,494,000.00 

דוח רווח והפסד

2018 2017 2016 2015 2014
מכירות  0.00   0.00   0.00   16,948,000.00   17,545,000.00 
רווח תפעולי  -23,000.00   -22,000.00   -45,000.00   1,159,000.00   1,176,000.00 
רווח לפני מס  -157,000.00   -702,000.00   -192,000.00   354,000.00   292,000.00 
בנות מסונפות  -71,000.00   -2,000.00   0.00   20,000.00   -116,000.00 
סעיפים מיוחדים  -307,000.00   328,000.00   1,086,000.00   -151,000.00   -703,000.00 
רווח נקי  -464,000.00   -300,000.00   908,000.00   -65,000.00   -769,000.00 
רווח למניה  0.00   0.00   0.00   -0.60   -3.92 

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)