ת"א 35 1,287.80 ת"א 125 1,323.69 ת"א גלובל בלוטק 469.37 דאו ג'ונס 26,763.13 נאסד"ק 10,632.99 דולר 3.4450 אירו 4.0351
17:24,23/09 -1.58% 17:24,23/09 -1.57% 17:32,23/09 -0.8% 00:08,23/09 -1.92% 00:16,23/09 -3.02% 12:00,23/09 +0.11% 12:00,23/09 -0.25%
נגישות English
תאריך הדפסה:
24/09/2020    04:54   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

לא נמצאו נתונים


תקופה:  

דוח מאזן

2019 2018 2017 2016 2015
סך המאזן  4,642,822.00   4,569,802.00   4,184,462.00   3,912,442.00   3,858,777.00 
רכש קבוע  15,253.00   13,050.00   12,976.00   12,094.00   12,584.00 
הון עצמי  1,271,079.00   1,033,799.00   998,767.00   795,934.00   785,174.00 
רכוש  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
התחייבות לזמן ארוך  2,973,816.00   3,007,015.00   2,799,006.00   2,510,068.00   2,634,502.00 

דוח רווח והפסד

2019 2018 2017 2016 2015
מכירות  241,182.00   243,282.00   225,051.00   221,497.00   202,054.00 
רווח תפעולי  339,191.00   201,752.00   181,080.00   187,083.00   195,487.00 
רווח לפני מס  225,750.00   81,794.00   72,632.00   75,214.00   94,024.00 
בנות מסונפות  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
סעיפים מיוחדים  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
רווח נקי  172,160.00   65,078.00   103,032.00   42,402.00   60,392.00 
רווח למניה  1.30   0.54   0.92   0.35   0.50 

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)