ת"א 35 1,359.10 ת"א 125 1,342.42 ת"א גלובל בלוטק 443.79 דאו ג'ונס 25,827.36 נאסד"ק 10,207.63 דולר 3.4371 אירו 3.8810
07:49,06/07 07:49,06/07 07:49,06/07 00:19,02/07 +0.36% 00:16,02/07 +0.52% 09:03,06/07 +0.06% 09:03,06/07 +0.14%
נגישות English
תאריך הדפסה:
06/07/2020    09:11   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  
עדכון אחרון:
06/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אלקטרה אגח ג 7390131   124.49 0
0.00%
0.78 0.00 0.00 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אלקטרה
סקטור
ריבית נקובה 4.70%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.78
זמן לפדיון (שנים) 0.79
תשואות
תשואה ברוטו: 2.23%
תשואה נטו מקוזז: 1.49%
ערך מתואם ברוטו: 122.14
ערך מתואם נטו: 121.85
מקדם תשואה ברוטו: 1.28
מקדם תשואה נטו: 1.27
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 82.75
תאריך מדד: 2006
מדד/$ נוכחי: 100.10
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: 0.053

תיאור אג"ח
שיעבודים - אגרות החוב אינן מובטחות בבטחונות או בשעבודים כלשהם.

הרחבת סדרה - החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מבעלי איגרות החוב להנפיק איגרות חוב נוספות מסידרה זו. הגדלת סידרה של איגרות החוב תיעשה עד לסכום הכולל המופיע בדירוג האשראי של החברה לסידרה זו ובלבד שהגדלת סידרה זו לא תוריד את דירוג האשראי מתחת ל (Aa3).

פדיון מוקדם - החברה תהא זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב מדי 6 חודשים במועד תשלום הריבית או הקרן.

עילות לפירעון מיידי:אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה תועמד לפירעון מיידי על-ידי מחזיקי אגרות חוב מאותה סדרה.החברה הפסיקה להיות מדורגת לתקופה העולה על 30 ימים רצופים.אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכסי החברה והשעבוד לא יוסר תוך 45 יום מיום הטלתו.אם תשתנה השליטה בחברה.אם יוטל עיקול על נכסי החברה והעיקול לא יוסר תוך 45 יום מיום הטלתו.אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסי החברה, כולם או מקצתם, והפעולה לא תבוטל תוך 45 יום מיום ביצועה.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.03%
0.01%
1.81%
0.01%
0.01%
0.02%
0.03%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)