ת"א 35 1,368.82 ת"א 125 1,341.23 ת"א גלובל בלוטק 442.87 דאו ג'ונס 26,067.28 נאסד"ק 10,492.50 דולר 3.4550 אירו 3.8977
17:24,08/07 -1.46% 17:24,08/07 -1.57% 17:24,08/07 -0.34% 23:58,08/07 +0.68% 00:16,08/07 +1.44% 12:00,08/07 +0.14% 12:00,08/07 +0.06%
נגישות English
תאריך הדפסה:
09/07/2020    04:35   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  08/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אלוני חץ אגח ח 3900271 17:24 110.33 200,091
-0.37%
1.6 110.71 110.15 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אלוני חץ
סקטור
ריבית נקובה 4.45%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.60
זמן לפדיון (שנים) 1.63
תשואות
תשואה ברוטו: 1.14%
תשואה נטו מקוזז: 0.73%
ערך מתואם ברוטו: 104.86
ערך מתואם נטו: 104.44
מקדם תשואה ברוטו: 0.63
מקדם תשואה נטו: 0.62
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 97.03
תאריך מדד: 2010
מדד/$ נוכחי: 100.10
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
• האג"ח אינן מובטחות בשעבוד כלשהוא.
• החברה מתחייבת לא ליצור שיעבודים שוטפים על כלל רכושה, אלה אם כן תיצור שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פאסו לטובת בעלי האג"ח.

• פיצוי עבור הורדת דירוג - ככל שדירוג אגרות החוב יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (A-) (דירוג הבסיס) אך הנו לפחות
(BBB+) שיעור הרבית יעלה ב 0.25%, אם הדירוג שייקבע יהיה לפחות (BBB) אז שיעור הריבית יעלה ב 0.5%, אם הדירוג שייקבע יהיה לפחות (BBB-) אז שיעור הרבית יעלה ב 0.75%, אם הדירוג שייקבע יהיה יותר נמוך מ (BBB-) אז שיעור הרבית יעלה ב 1% וזהו שיעור העלייה המקסימלי.

עילות לפירעון מיידי:

1. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין שווי אחזקות החברה יעלה במשך 4 רבעונים רצופים על 0.8.
2. היחס בין החוב בפיננסי נטו לבין FFO עלה עלה על 25 לשמך שנתיים רצופות.
3. הון עצמי (המיוחס לבעלי הרוב) מינימאלי בסך של 1.2 מיליארד ₪.
4. אם החברה תכריז על דיבידנד ובמועד ההכרזה ההון העצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה יהיה נמוך מ - 1.3 מיליארד ₪.
5. אם דירוג אגרות החוב הנו נמוך מ -BBB במשך שני רבעונים רצופים.
6. אם סדרת אג"ח נסחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת הועמדה לפירעון מיידי.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.50%
0.34%
0.30%
0.08%
1.10%
1.50%
0.44%
2.56%
2.99%
0.55%
0.06%
0.45%
0.62%
0.95%
0.16%
4.02%
2.11%
0.17%
0.12%
1.38%
1.08%
0.24%
0.77%
0.72%
0.11%
6.58%
0.48%
2.51%
0.20%
1.21%
1.26%
0.36%
0.33%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)