ת"א 35 1,691.56 ת"א 125 1,620.67 ת"א גלובל בלוטק 386.93 דאו ג'ונס 28,132.05 נאסד"ק 8,717.32 דולר 3.4767 אירו 3.8809
17:24,12/12 +0.08% 17:24,12/12 +0.1% 17:24,12/12 +0.17% 23:55,12/12 +0.79% 00:15,12/12 +0.73% 09:57,13/12 09:57,13/12 -0.04%
נגישות English
תאריך הדפסה:
13/12/2019    10:09   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
12/12/2019
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אדגר אגח ז 1820158   109.55 0
0.00%
0.05 0.00 0.00 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אדגר השקעות
סקטור
ריבית נקובה 5.60%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.05
זמן לפדיון (שנים) 0.05
תשואות
תשואה ברוטו: 6.95%
תשואה נטו מקוזז: 5.17%
ערך מתואם ברוטו: 109.65
ערך מתואם נטו: 108.98
מקדם תשואה ברוטו: 18.25
מקדם תשואה נטו: 18.25
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 94.62
תאריך מדד: 2008
מדד/$ נוכחי: 101.20
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
כרית ריבית:

כרית "ריבית" בגובה תשלום ריבית חצי שנתית הופקדה בחשבון אשר משועבד לנאמן עד לפירעון המלא של אגרות החוב.

התניות פיננסיות:

ההון המוחשי המאוחד של החברה בתוספת הלוואת בעלים, לא יפחת מ - 500 מיליון ש"ח. חריגה תגרום לעליה בריבית של 0.5% לשנה. במידה ואמת המידה האמורה תפחת מ - 350 מיליון ש"ח לתקופה של 2 רבעונים, הדברי הווה עילה לפירעון מיידי.היחס שבין ההון של החברה לבין סך המאזן של החברה בניכוי מזומנים ופקדונות ללא יפחת מ - 20% . חריגה תגרום לעליה בריבית של 0.5% לשנה. ירידה ביחס למתחת ל - 12% מהווה עילה לפרעון מיידי.החברה לא תחלק דיבידנד במידה ויחס חוב מאוחד נטו ל - CAP יעלה על 80%. כמו כן, לא תחלק החברה דיבידנד בשנים 2011 עד 2016 , כך שהדיבידנד הממוצע בכל שנה קלנדארית יעלה על סך של 60 מיליון ₪.ירידת הדירוג מתחת לדירוג Baa1 יביא לגידול בשיעור של 0.5% בשיעור הריבית השנתית. ירידה מתחת לדירוג של Ba2 תהווה עילה לפירעון מיידי.התחייבות שלא תועבר השליטה בחברה מקבוצת צור שמיר לצד ג' ללא קבלת הסכמת מחזיקי האג"ח.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.03%
0.01%
0.02%
0.02%
0.02%
0.03%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)