ת"א 35 1,650.62 ת"א 125 1,569.27 ת"א גלובל בלוטק 371.41 דאו ג'ונס 27,024.80 נאסד"ק 8,148.71 דולר 3.5393 אירו 3.9019
14:24,16/10 +1.21% 14:24,16/10 +1.08% 14:24,16/10 +0.63% 00:00,15/10 +0.89% 00:16,15/10 +1.24% 14:58,16/10 +0.51% 14:58,16/10 +0.45%
נגישות English
תאריך הדפסה:
16/10/2019    15:12   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
16/10/2019
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אדגר אגח ז 1820158   109.14 0
0.00%
0.21 0.00 0.00 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אדגר השקעות
סקטור
ריבית נקובה 5.60%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.21
זמן לפדיון (שנים) 0.21
תשואות
תשואה ברוטו: 1.66%
תשואה נטו מקוזז: 1.24%
ערך מתואם ברוטו: 108.29
ערך מתואם נטו: 107.85
מקדם תשואה ברוטו: 4.74
מקדם תשואה נטו: 4.74
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 94.62
תאריך מדד: 2008
מדד/$ נוכחי: 100.80
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
כרית ריבית:

כרית "ריבית" בגובה תשלום ריבית חצי שנתית הופקדה בחשבון אשר משועבד לנאמן עד לפירעון המלא של אגרות החוב.

התניות פיננסיות:

ההון המוחשי המאוחד של החברה בתוספת הלוואת בעלים, לא יפחת מ - 500 מיליון ש"ח. חריגה תגרום לעליה בריבית של 0.5% לשנה. במידה ואמת המידה האמורה תפחת מ - 350 מיליון ש"ח לתקופה של 2 רבעונים, הדברי הווה עילה לפירעון מיידי.היחס שבין ההון של החברה לבין סך המאזן של החברה בניכוי מזומנים ופקדונות ללא יפחת מ - 20% . חריגה תגרום לעליה בריבית של 0.5% לשנה. ירידה ביחס למתחת ל - 12% מהווה עילה לפרעון מיידי.החברה לא תחלק דיבידנד במידה ויחס חוב מאוחד נטו ל - CAP יעלה על 80%. כמו כן, לא תחלק החברה דיבידנד בשנים 2011 עד 2016 , כך שהדיבידנד הממוצע בכל שנה קלנדארית יעלה על סך של 60 מיליון ₪.ירידת הדירוג מתחת לדירוג Baa1 יביא לגידול בשיעור של 0.5% בשיעור הריבית השנתית. ירידה מתחת לדירוג של Ba2 תהווה עילה לפירעון מיידי.התחייבות שלא תועבר השליטה בחברה מקבוצת צור שמיר לצד ג' ללא קבלת הסכמת מחזיקי האג"ח.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.03%
0.01%
0.02%
0.02%
0.02%
0.03%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)