ת"א 35 1,403.00 ת"א 125 1,415.02 ת"א גלובל בלוטק 495.85 דאו ג'ונס 27,307.66 נאסד"ק 11,072.06 דולר 3.4090 אירו 4.0379
17:32,06/08 17:32,06/08 -0.27% 17:31,06/08 -1.29% 21:20,06/08 +0.39% 21:20,06/08 +0.67% 12:00,06/08 -0.08% 12:00,06/08
נגישות English
תאריך הדפסה:
06/08/2020    21:20   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  06/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אגוד הנפק אגח י 1154764 17:24 99.58 69,657
0.01%
2.1 99.74 99.50 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אגוד הנפקות
סקטור
ריבית נקובה 0.28%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.10
זמן לפדיון (שנים) 2.11
תשואות
תשואה ברוטו: 0.46%
תשואה נטו מקוזז: 0.34%
ערך מתואם ברוטו: 99.95
ערך מתואם נטו: 99.89
מקדם תשואה ברוטו: 0.48
מקדם תשואה נטו: 0.48
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 100.30
תאריך מדד: 2016
מדד/$ נוכחי: 100.00
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:

 אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.עילות עיקריות לפרעון מיידי:

אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק.אם ימונה כונס זמני ו/או קבוע לחברה ו/או לבנק ו/או לנכסיהם, כולם או חלק מהותי מהם.אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם.אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים.החברה לא פרסמה דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת.אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה.בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה.הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים. אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית או אם לא תקיים אלו מהתחייבויותיה המהותיות וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים.אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.31%
0.20%
0.18%
0.05%
1.06%
0.27%
0.34%
0.03%
0.27%
0.59%
0.10%
4.60%
1.30%
0.10%
0.07%
2.31%
0.97%
0.15%
3.10%
0.11%
1.72%
0.34%
1.55%
0.12%
0.61%
2.60%
2.54%
0.22%
0.87%
0.20%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)