ת"א 35 1,275.23 ת"א 125 1,304.54 ת"א גלובל בלוטק 456.60 דאו ג'ונס 27,173.96 נאסד"ק 10,913.56 דולר 3.4827 אירו 4.0517
17:24,24/09 -0.98% 17:24,24/09 -1.45% 17:24,24/09 -2.72% 00:06,25/09 +1.34% 00:16,25/09 +2.26% 14:53,25/09 +0.16% 14:53,25/09 -0.1%
נגישות English
תאריך הדפסה:
26/09/2020    21:43   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  24/09/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אגוד הנפק התח כ (COCO) 1139153 17:24 5,020,000 1
-0.30%
0.97 5,032,000 5,020,000 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד היברידיות
סוג הצמדה מדד
שם חברה אגוד הנפקות
סקטור
ריבית נקובה 2.85%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.97
זמן לפדיון (שנים) 0.97
תשואות
תשואה ברוטו: 3.15%
תשואה נטו מקוזז: 2.36%
ערך מתואם ברוטו: 5,034,692.21
ערך מתואם נטו: 5,033,415.87
מקדם תשואה ברוטו: 1.03
מקדם תשואה נטו: 1.03
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 0.00
תאריך מדד: 2014
מדד/$ נוכחי: 100.20
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
יחידת המסחר של תעודת התחייבות היברידית היא 50,000 ערך נקוב. דהיינו - אם השווי הכלכלי של אג"ח אחת הוא 1 ש"ח, צפוי מחיר יחידת המסחר בבורסה להיות 5 מיליון אגורות.

פדיון סופי: 11/09/2026

אם החברה לא תממש את זכותה לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם החל מיום 11/09/2021 וככל שלא היתה מחיקה מלאה של קרן כתבי ההתחייבות, אזי הריבית השנתית שתישא קרן כתבי ההתחייבות תעודכן בהתאם לתשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 5 שנים.

מחיקה של קרן כתבי ההתחייבות הנדחים במקרים מסוימים:

יחס ההון עצמי רובד 1 של הבנק יורד מ 5%.אירוע מכונן לספיגת הפסדי קרן המוקדם מבין השניים הבאים:הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שמחיקת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי-קיימות, אוהודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות-ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי-קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.פדיון מוקדם:

החברה תהיה רשאית לבצע פדיון מוקדם אחד בלבד.הפדיון המוקדם יבוצע לא לפני יום 11 בספטמבר 2021 ולא יאוחר מיום 11 באוקטובר 2021.החברה תקבל אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים לביצוע הפדיון המוקדם.עילות לפירעון מיידי:הזכות להעמדה לפרעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים מוגבלת אך ורק למקרה שיתמנה לבנק ו/או לחברה מפרק קבוע או שינתן צו לפירוק הבנק ו/או לפירוקה של החברה על ידי בית משפט מוסמך והמינוי כאמור או הצו כאמור לא יבוטלו תוך 30 ימים מיום נתינתם.מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים בשטר הנאמנות לצורך העמדת כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי, הנאמן ו/או המחזיקים לא יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כתבי ההתחייבות הנדחים ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.11%
0.02%
0.05%
0.05%
5.28%
0.06%
0.33%
0.12%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)