ת"א 35 1,275.23 ת"א 125 1,304.54 ת"א גלובל בלוטק 456.60 דאו ג'ונס 27,173.96 נאסד"ק 10,913.56 דולר 3.4827 אירו 4.0517
17:24,24/09 -0.98% 17:24,24/09 -1.45% 17:24,24/09 -2.72% 00:06,25/09 +1.34% 00:16,25/09 +2.26% 14:53,25/09 +0.16% 14:53,25/09 -0.1%
נגישות English
תאריך הדפסה:
26/09/2020    20:34   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  24/09/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אגוד הנפק אגח ז 1131762 17:24 102.62 5,335
-0.05%
0.51 102.62 102.62 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אגוד הנפקות
סקטור
ריבית נקובה 2.95%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.51
זמן לפדיון (שנים) 0.51
תשואות
תשואה ברוטו: 0.63%
תשואה נטו מקוזז: 0.54%
ערך מתואם ברוטו: 101.45
ערך מתואם נטו: 101.23
מקדם תשואה ברוטו: 1.96
מקדם תשואה נטו: 1.96
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שיעבודים:
אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.

הרחבת סדרה:

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל מעת לעת את סדרת אגרות החוב (סדרה ז').

עילות לפירעון מיידי:

• בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב.
• אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה או לפירוק הבנק והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 30 ימי עסקים מיום נתינתם, למעט במקרה בו ניתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, אז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי.
• אם ימונה כונס זמני או קבוע לחברה או לבנק או לנכסיהם, כולם או חלק מהותי מהם
 והמינוי לא יבוטל תוך 45 ימים, למעט במקרה בו נתמנה כונס נכסים קבוע אז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי.
• אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים בנקאיים.
• אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 30 יום.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.01%
0.03%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)