ת"א 35 1,361.24 ת"א 125 1,337.96 ת"א גלובל בלוטק 448.37 דאו ג'ונס 25,706.09 נאסד"ק 10,547.75 דולר 3.4440 אירו 3.8996
17:24,09/07 -0.55% 17:24,09/07 -0.24% 17:30,09/07 +1.24% 00:11,09/07 -1.39% 00:16,09/07 +0.53% 12:00,09/07 -0.31% 12:00,09/07 +0.04%
נגישות English
תאריך הדפסה:
10/07/2020    06:06   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  09/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אדמה אגח ב 1110915 17:24 153 1,045,117
-0.78%
7.23 154.25 150.88 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אדמה
סקטור
ריבית נקובה 5.15%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 7.23
זמן לפדיון (שנים) 8.40
תשואות
תשואה ברוטו: 1.68%
תשואה נטו מקוזז: 1.07%
ערך מתואם ברוטו: 121.12
ערך מתואם נטו: 120.95
מקדם תשואה ברוטו: 0.14
מקדם תשואה נטו: 0.13
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 83.10
תאריך מדד: 2002
מדד/$ נוכחי: 100.10
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: 2.503

תיאור אג"ח
שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:
• אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.• החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.
עילות לפירעון מיידי:
אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
מדדים
מדד
% מהמדד
8.17%
100.00%
4.11%
2.85%
0.51%
0.65%
10.00%
5.00%
3.75%
3.00%
2.05%
4.00%
1.37%
2.13%
1.41%
0.98%
1.67%
2.04%
0.11%
0.70%
0.50%
3.00%
1.73%
2.05%
2.75%
3.06%
0.50%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)