ת"א 35 1,337.04 ת"א 125 1,312.52 ת"א גלובל בלוטק 351.58 דאו ג'ונס 23,719.37 נאסד"ק 8,153.58 דולר 3.5960 אירו 3.9111
17:30,07/04 +2.62% 17:32,07/04 +3.34% 17:32,07/04 +3.15% 00:15,09/04 +1.22% 00:16,09/04 +0.77% 15:55,08/04 +0.42% 15:55,08/04 +0.48%
נגישות English
תאריך הדפסה:
10/04/2020    07:01   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

לא נמצאו נתונים


תקופה:  

דוח מאזן

2019 2018 2017 2016 2015
סך המאזן  150,254.00   255,924.00   1,017,371.00   2,261,209.00   2,703,552.00 
רכש קבוע  0.00   76.00   830.00   721,635.00   704,166.00 
הון עצמי  -121,404.00   -39,695.00   -194,435.00   -88,489.00   19,287.00 
רכוש  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
התחייבות לזמן ארוך  167,673.00   161,488.00   319,281.00   1,002,967.00   1,593,237.00 

דוח רווח והפסד

2019 2018 2017 2016 2015
מכירות  0.00   85,180.00   0.00   0.00   431,813.00 
רווח תפעולי  -13,941.00   68,363.00   -33,329.00   -64,883.00   -2,074.00 
רווח לפני מס  -139,071.00   60,464.00   -101,882.00   -120,243.00   -316,165.00 
בנות מסונפות  -66,560.00   0.00   0.00   0.00   -42,925.00 
סעיפים מיוחדים  2,581.00   -650,077.00   -292,799.00   -191,825.00   6,874.00 
רווח נקי  -136,918.00   -584,368.00   -401,681.00   -312,068.00   -314,922.00 
רווח למניה  -11.70   -56.34   -36.78   -21.20   -20.25 

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)