ת"א 35 1,458.12 ת"א 125 1,307.43 ת"א גלובל בלוטק 367.85 דאו ג'ונס 21,580.07 נאסד"ק 6,387.75 דולר 3.5619 אירו 4.1466
17:24,20/07 +0.18% 17:24,20/07 +0.03% 17:24,20/07 -0.25% 23:35,21/07 -0.15% 00:15,21/07 -0.04% 14:59,21/07 +0.15% 14:59,21/07 +0.28%
English
תאריך הדפסה:
23/07/2017    05:42   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם

מעקב תיקים
  מצב התיקים
  האחזקות שלי
  תנועות הסטוריות
  הוראות וביצועים
  מעקב הוראות קבע
  מעקב הזמנות מהנפקה
  אירועים בתיק

פעולות בתיק
  קניה/מכירה
  שינוי/ביטול הוראות
  הוראות קבע
  הזמנות מהנפקה
הצבעה באסיפות חברהחדש
  סל פקודות
  מסחר יומי

ניתוח תיקים
  סימולטור מס
  שאילתת מס

כלים
  הניירות שלי למעקב
  תיקים וירטואלים
  מבטים אישיים
  מחשבון

 
פעולה זאת מורשית ללקוחות לאומי באינטרנט בלבד. אם הינך לקוח לאומי באינטרנט, לחץ על כפתור כניסה.
כניסה

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)