גרף מדדי ת''א

ת''א 25
ת''א 100
ת'א בלוטק 50
  סך מחזור (מ.ש''ח): 647.65
% שינוי שער מדד
0.50%  1,491.82 ת"א 35
0.37%  1,351.35 ת"א 125
0.05%  360.09 ת"א גלובל בלוטק
   22/04/18
16:24