גרף מדדי ת''א

ת''א 25
ת''א 100
ת'א בלוטק 50
  סך מחזור (מ.ש''ח): 1,852.08
% שינוי שער מדד
-0.19%  1,499.34 ת"א 35
-0.34%  1,362.09 ת"א 125
-0.43%  374.53 ת"א גלובל בלוטק
   22/02/18
17:24