גרף מדדי ת''א

ת''א 25
ת''א 100
ת'א בלוטק 50
  סך מחזור (מ.ש''ח): 1,264.94
% שינוי שער מדד
-0.56%  1,511.50 ת"א 35
-0.66%  1,359.19 ת"א 125
-0.73%  362.94 ת"א גלובל בלוטק
   23/05/18
17:24