גרף מדדי ת''א

ת''א 25
ת''א 100
ת'א בלוטק 50
  סך מחזור (מ.ש''ח): 1,216.18
% שינוי שער מדד
-0.29%  1,483.99 ת"א 35
-0.08%  1,350.33 ת"א 125
0.17%  372.47 ת"א גלובל בלוטק
   21/03/18
16:53